Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1642

De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd in Indië. Vervolgens gaat de geïnterviewde in op de Japanse inval en de bezettingstijd. Met zijn familie ging hij vrijwillig het kamp in. Eerst kwam hij in kamp Tjihapit later in andere. na de bevrijding gaat de geïnterviewde naar Nederland, waar hij de middelbare school afrond. Hierna moest de geïnterviewde in dienst. Na de officiersopleiding vertrok de geïnterviewde najaar 1949 naar Indië. Het was heel rustig waar hij gelegerd was. Na zijn demobilisatie ging de geïnterviewde voor een handelsbedrijf werken. Hij vertelt over zijn werk en schetst een beeld van het bedrijfsleven. Tot slot gaat de geïnterviewde in op zijn vertrek uit Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3d-rdxs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ivxr-2n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52084
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Midden-Java; Sumatra