Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1705

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1705.1 en 1705.2.

1705.1 De geïnterviewde vertelt over zijn familieachtergrond en gaat vervolgens in op zijn opleiding tot officier. Hij volgende zijn opleiding te Bandoeng vlak voor de Japanse inval. De geïnterviewde vertelt hoe hij in Tjilatjap krijgsgevangene wordt gemaakt. Hij gaat uitgebreid in op zijn krijgsgevangenschap en vertelt daarbij over de tocht naar Japan in konvooi, waarbij een ander schip wordt gebombardeerd. Tot slot vertelt de geïnterviewde over de bevrijding.

1705.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek verder over zijn inzet als KNIL-officier na 1945. Een deel van de tijd verblijft hij te West-Borneo. Hij is belast met taken rondom het opstellen van het West-Borneo statuut. Later wordt de geïnterviewde elders ingezet om het smokkelen terug te dringen. De geïnterviewde vertelt vervolgens over zijn ervaringen van de twee politionele actie. In de jaren '50 studeert de geïnterviewde een tijd in Nederland en werkt hierna voor een korte tijd in de internationale handel in Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zja-t2yf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qj0x-jf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52309
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Malang; Kraksaan; Pasoeroean; Bandoeng; Tjilatjap; Mempranah; Pontianak; Singkawang; Malang; Soerabaja