Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 12, Frans Spierings

De heer Frans Antoon Timotheus Marie (Frans) Spierings vertelt dat hij een gelukkige jeugd heeft gehad in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de eerste bezettingsjaren behaalde hij zijn lyceumdiploma. Aanvankelijk zag hij de Duitsers niet als de vijand, maar als een keurige bezetter. Toen dit laatste toch niet het geval bleek te zijn en hij de dienstplichtige leeftijd bereikte, besloot hij naar Engeland te gaan. Met twee medereizigers vertrok hij richting Spanje. Op 23 juni 1943 werd hij opgepakt tijdens een controle in de trein van Bordeaux naar Biarritz en aan de Gestapo overgedragen. Vervolgens kwam hij terecht in het Fort van Bayonne, de kazerne Boudet in Bordeaux en het kamp Compiègne. Van daaruit werd hij op 17 september 1943 op transport gezet naar Buchenwald.

Tot kerst 1943 werkte hij in het Holzhofkommando en in de Steinbruch. Daarna werd hij overgeplaatst naar buitenkamp zesenzeventig van Buchenwald dat zich in Weimar bevond. Hij werd te werkgesteld bij de Konstruktionshallenbau III, aanvankelijk als Schreiber en later als arbeider. Op 8 april 1945, toen de Amerikanen steeds meer naderden, werden de gevangenen van het buitenkamp teruggestuurd naar Buchenwald. Op 10 april 1945 werd Spierings op transport gesteld, aanvankelijk verliep het vervoer per trein, daarna volgde een dodenmars. In reactie op beschietingen van de Amerikanen gingen de wachtposten er op een gegeven moment vandoor en was Spierings vrij.

Na enig rondzwerven, kwam hij terecht bij de Amerikanen en kon hij met zijn thuisreis beginnen. Begin juni 1945 kwam hij in Nederland aan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8w-akqy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8png-ao
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60676
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Bordeaux (NIOD); Compiègne (NIOD); ’s-Hertogenbosch (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD); Frankrijk (NIOD); France (NIOD)