190308-113 Vejen Vestermark

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Brønd og grube fra FRJ. 1989-07-05: Fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 172 og ESM 1733.1987-07 : I forb. m. anlægsarbejder ved "Nordisk Solar"s udvidelse fremkom i juli 1987 efter muldafrømning 3 udaterede fyldskifter, heraf et med FRJ-keramik, endvidere en stensat brønd med daterende keramik fra FRJ. Brøndskakten var fyldt med sten i en tragtformet nedgravning, 2,55 m. i tværsnit og 215 cm. dyb under nuværende jordoverflade. I toppen af stenpakningen fremkom flere store skårflager af knuste lerkar - skår af forrådskar og brudstykker af en finere husholdningskeramik. Brønden havde haft en stensat skakt og en stenkrans. Den havde været tilslammet ved nedlæggelsen. (Lokaliteten var beliggende NV for en udgravning af gruber i 1985). HBV 172 omfatter flg. lokaliteter; sb. 113, 114, 156, 157, 161 og 162. Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, fundrapporter, fotos, dias, avisudklip, skitse-, plan- og oversigtstegninger vedlagt sagen.1987-07 : Anlægsarbejder i forb. m. "Nordisk Solar"s udvidelse, juli 1987.1985 : [Samlesag for undersøgelser udført i 1985-89 af HBV på Vejen Vestermark, bl.a. i forb. m. lokalplan 64 - en større industriudstykning. Sagen omfatter flere sb. nr. på Vejen Vestermark. Undersøgelserne blev fortsat også efter 1989 i samme område.]. Diverse korrespondance, sagsbehandling, udgravningsmateriale, fotos, avisudklip, skitse-, plan- og oversigtstegninger vedlagt sagen.1989-07-05: Fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 172 og ESM 1733.1987-07 : I forb. m. anlægsarbejder ved "Nordisk Solar"s udvidelse fremkom i juli 1987 efter muldafrømning 3 udaterede fyldskifter, heraf et med FRJ-keramik, endvidere en stensat brønd med daterende keramik fra FRJ. Brøndskakten var fyldt med sten i en tragtformet nedgravning, 2,55 m. i tværsnit og 215 cm. dyb under nuværende jordoverflade. I toppen af stenpakningen fremkom flere store skårflager af knuste lerkar - skår af forrådskar og brudstykker af en finere husholdningskeramik. Brønden havde haft en stensat skakt og en stenkrans. Den havde været tilslammet ved nedlæggelsen. (Lokaliteten var beliggende NV for en udgravning af gruber i 1985). HBV 172 omfatter flg. lokaliteter; sb. 113, 114, 156, 157, 161 og 162. Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, fundrapporter, fotos, dias, avisudklip, skitse-, plan- og oversigtstegninger vedlagt sagen.1987-07 : Anlægsarbejder i forb. m. "Nordisk Solar"s udvidelse, juli 1987.1985 : [Samlesag for undersøgelser udført i 1985-89 af HBV på Vejen Vestermark, bl.a. i forb. m. lokalplan 64 - en større industriudstykning. Sagen omfatter flere sb. nr. på Vejen Vestermark. Undersøgelserne blev fortsat også efter 1989 i samme område.]. Diverse korrespondance, sagsbehandling, udgravningsmateriale, fotos, avisudklip, skitse-, plan- og oversigtstegninger vedlagt sagen.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/127551/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/127551
Provenance
Creator Museet på Sønderskov
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Vejen Vestermark
Temporal Coverage 500 BC - 0 AD; Jernalder; CÆFX