Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 18

Interview met een laagopgeleide Roma man (1977), een magazijnmedewerker. Zelf heeft hij speciaal onderwijs doorlopen en bij een collectieve boerderij gewerkt totdat die failliet ging. Daarna werkloos en allerlei baantjes.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zab-9p9t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j9-22du
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237705
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Novaková, E.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Moravskoslezský kraj