Getuigen Verhalen, Indonesisch en Indisch verzet in Nederland tijdens WO II, interview 03

Interview met Hans Kerkhoven, telg uit een Indische plantersfamilie die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met zijn broer meedeed aan operatie Pegasus 2 bij de Slag om Arnhem. Interview gehouden in het kader van Getuigen Verhalen op 2 november 2009.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22r-s6ku
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9yu-hlr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41287
Provenance
Creator Keppy, H.M.; Stichting ArtEsteem ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; MS Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland; Nederlands-Indië; Arnhem