Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1500

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Ze gaat in op de onafhankelijkheidsstrijd van Indië. Zij had vele belangrijke contacten en vormde een duidelijke mening over de gang van zaken. Het beviel haar bijvoorbeeld niet dat mensen van buiten dachten het voor het zeggen te kunnen hebben over hoe Indië te 'helpen'. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de politionele acties. Voor haar werk censureerde zij brieven van journalisten die hierover schreven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xx7-a9n4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1sxw-z6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50679
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Midden-Java; Batavia