Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Atlantikwall Den Haag'

Collectie interviews in het kader van het Project Getuigen Verhalen, met (toenmalige) inwoners van Den Haag en Scheveningen over hun herinneringen aan de Atlantikwall ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall was een 2685 kilometer lange verdedigingslinie, die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegden ter voorkoming van een geallieerde invasie. Aan bod komen onder meer de gedwongen ontruiming van Duindorp in september 1943, het afschieten en voortijdig neerstorten van V2's in Den Haag en Scheveningen, en het dagelijks leven in het Sperrgebiet.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znx-88zg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zgbv-br
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51265
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland; Den Haag; Scheveningen