Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 35, Willem Antoon Strating

De heer Willem Antoon (Wim) Strating vertelt dat hij vanwege het overlijden van zijn vader vanaf zijn vierde bij de nonnen in Blerick (Limburg) verbleef en later in een weeshuis. Na het behalen van zijn diploma als machinebankwerker ging hij bij zijn moeder in Amsterdam inwonen en kreeg hij een baan bij de Nederlandsche Dok Maatschappij. Hij liep mee met de Amsterdamse Avondvierdaagse en leerde daar een paar jongens kennen met wie hij tijdens de oorlog een aantal kleine verzetsactiviteiten pleegde. Ze noemden zich de Amsterdamse Geuzen. In september 1941 werd hij opgepakt.

Na een verblijf op het bureau aan de Amstelveenseweg werd hij in september/oktober 1941 overgebracht naar kamp Amersfoort. Hij werkte daar bij het prikkeldraadcommando en als slotenmaker.

In maart 1942 werd hij op transport gesteld naar Buchenwald. Aanvankelijk werkte hij in de steengroeve en in het Schachtkommando. Begin 1943 werd hij overgeplaatst naar de fabriek van de Gustloff-Werke in Weimar. Hij werkte er als voorarbeider. In februari 1945 werd Strating weer teruggebracht naar Buchenwald en kwam hij in het commando van de Gärtnerei terecht.

Na de bevrijding keerde hij met hulp van de Canadezen terug naar Nederland. In Eindhoven aangekomen werd hij een aantal weken bij een familie ondergebracht. Begin juni 1945 kon hij terug naar huis.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zkd-hz25
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-madd-3e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60721
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gordijn, M.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Amsterdam (NIOD); Amersfoort (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD)