Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1563

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1563.1 en 1563.2.

1563.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de Japanse bezettingstijd. Familieleden werden geïnterneerd. Hij gaat gaat in op het contact met Japanners en hun propaganda en op hoe de familie het hoofd boven water hield.

1563.2 De geïnterviewde vertelt over de periode na de capitulatie van Japan. Hij kwam bij de Militaire Motordienst. Uiteindelijk werd de geïnterviewde uitgenodigd mee te gaan naar Nieuw-Guinea waar hij mee ging helpen met het inschepen van het achtergelaten Japanse oorlogstuig voor vervoer naar Indonesië. Hierna werkte hij voor Staatsbosbeheer. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen, onder andere over de samenwerking met Papoea's.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4x-5fpv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-evji-uh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51173
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; West-Java; Bodek; Wisselmeren; Manokwari; Bandoeng