Veteranen Instituut, IPNV, interview 565

Deze veteraan groeide op in Rotterdam, waar hij in de Tweede Wereldoorlog het bombardement meemaakte. Zijn grootvader werkte bij het Korps Mariniers en dat trok hem na de bevrijding ook wel. Hij nam deel aan de tweede politionele actie in Indië, waar hij eigenlijk niet achter stond. Het materieel en de organisatie was erg amateuristisch, vond hij. Ze probeerden de lokale bevolking te ontzien in hun geweld. Bij thuiskomst in de haven werden ze uitgemaakt voor moordenaars, wat hem schokte. Hij ging in Leiden studeren, waar hij de Hap van Jan tegenkwam. Terugkijkend heeft de inzet bij de mariniers hem gevormd in zijn jonge jaren, hij is dankbaar voor die ervaring.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyr-3av2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hcrz-l2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46857
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities