Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1696

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1696.1 en 1696.2.

1696.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van Indië. Hij groeide in Indië op en maakte als jongen van tien de Japanse inval mee. De geïnterviewde vertelt hoe hij de bezettingstijd doormaakt. Met een deel van zijn familie kwam hij in een kamp. Na de bevrijding kwam de geïnterviewde weer terug in Bandoeng. Tijdens de bersiaptijd verhuisde het gezin naar een beschermd kamp.

1696.2 De geïnterviewde kwam in 1946 in Nederland te wonen. Hij volgde een opleiding tot stuurman en van 1955 tot en met 1961 maakte hij reizen per schip in Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zj6-c2ay
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-15wo-kz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52385
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; West-Java; Zuid-Sumatra; Tondano; Malang; Madioen; Semarang; Bandoeng; Tjimahi; Batavia; Palembang