Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 26

Interview met een laagopgeleide Roma man (1960). Hij is al sinds de jaren negentig werkloos. Tot die tijd werkte hij als tractorbestuurder op een collectieve boerderij. Na de dood van zijn moeder werd hij op het speciaal onderwijs geplaatst, maar zijn vader wist hem door bijles weer teruggeplaatst te krijgen in het reguliere onderwijs.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23j-mn4f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3g-27s7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237746
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Fialik, A.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Jihomoravský kraj