Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1716

De geïnterviewde vertrok in 1936 naar Indië om daar als planter op een onderneming te werken. De geïnterviewde vertelt over zijn werk op een rubberonderneming en schetst een beeld van het leven in Indië. Zijn vrouw kwam ook over. Tot de capitulatie van het KNIL moest hij kort in dienst. Daarna ging de geïnterviewde weer als burger aan de slag. Na zes maanden werd hij echter krijgsgevangen gemaakt. Na de capitulatie van Japan, in 1946 vertrok de geïnterviewde terug naar Nederland. Hij beschrijft wat voor een gevolgen het vertrek had voor anderen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zts-e5za
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hn05-zx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52768
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Buitenzorg; Tangoel; Djatiroto; Soerabaja