Kamp van Hoop en Wanhoop, Getuigen van Westerbork, 1939-1945, interview 01 - Leo Blumensohn

De heer Blumensohn is de eerste persoon die ingeschreven werd in het kamp (in september 1939!). Hij spande zich enorm in om de kinderen in Westerbork te vermaken. Blumensohn was jeugdleider en hij is afgebeeld op de beroemde foto van de verlichting van de Hannukkah lamp in een van de barakken. Gefilmd op 10 september 1989 in zijn huis in Israël.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9a-vgdq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ex1-b9v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41906
Provenance
Creator Willy Lindwer, AVA Productions BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language German
Resource Type Dataset
Format mov/h264
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland; Westerbork