Veteranen Instituut, IPNV, interview 552

In de algehele mobilisatie van 1939 werd deze man ingedeeld bij de kust-artillerie in Fort Hoek van Holland. Die batterij was berekend op een aanval vanaf zee, niet vanuit de lucht. Toen de Duitsers per vliegtuig kwamen, werd er rap geïmproviseerd, maar het was al te laat. In de bezettingstijd kwam deze man in het verzet terecht.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsw-6e6v
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-htg-u7j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35966
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Hoek van Holland; Rotterdam; Westland