Veteranen Instituut, IPNV, interview 562

Deze man werd geboren in 1927 in een warm gezin. Hij ging in september 1947 voor vervulling van zijn dienstplicht naar de School Reserveofficieren Infanterie, de SROI in Breda. In het begin van zijn tijd in Indië was hij eens bij een gewelddadig verhoor waar hij erg van schrok. Hij weigerde bij het verhoor te blijven toekijken. Op patrouilles gebeurde het regelmatig dat ze beschoten werden. Rond november 1949 werd duidelijk dat de politieke mening over dit gebied opschoof. In mei 1950 ging hij terug naar Nederland, waar hij in Leiden ging studeren. Daar maakte hij onderdeel uit van de sociëteit van de Hap van Jan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7g-wbc6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0u42-tj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46854
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities