Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1661

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1661.1 en 1661.2.

1661.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij de oorlogsdreiging in Indië ervaren heeft. Zijn vader werd na de inval krijgsgevangene gemaakt en de geïnterviewde kwam in een kamp. Eind 1944 kwam de geïnterviewde terecht in de Van der Werf-gevangenis. Hij werd verdacht van verzetsactiviteiten. Een kennis wist hem vrij te krijgen. Tijdens de bersiaptijd werd de geïnterviewde in Soerabaja door Indonesiërs gevangengezet. Na de bevrijding door de Engelsen ging de geïnterviewde aan de slag bij het Rode Kruis.

1661.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek verder over de onderwerpen die in het eerste gesprek aan bod kwamen. Daarbij schetst de geïnterviewde een beeld van de situatie in Indië na de oorlog en vertelt hij over zijn werk voor het Rode Kruis.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhd-3qz2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j8px-e2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52137
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Soerabaja; Batavia