Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1492

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1492.1 en 1492.2.

1492.1 De geïnterviewde ging begin jaren'50 naar Indonesië als ingenieur. Hij verbleef in Bandoeng. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie in Indonesië. Het werd soms gevaarlijk op straat. De geïnterviewde schetst een beeld van zijn werkomstandigheden en gaat in op het ontwerpen van gebouwen.

1492.2 De geïnterviewde was nauw betrokken bij de protestantse kerk in Bandoeng. De geïnterviewde vertelt verder over het dagelijks leven in Indonesië. Midden jaren '50 werd de onrust steeds groter. De geïnterviewde vertelt nogmaals over hoe hij woonde en over zijn werk. In 1957 koos hij er voor om naar Nederland te gaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9e-sg2q
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h65w-hj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50585
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Bandoeng