Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1685

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1685.1 en 1685.2.

1685.1 De geïnterviewde vertelt over haar jeugd in Indië. Eind jaren '20 ging het gezin naar Nederland. Een aantal jaren later trouwde de geïnterviewde met de handschoen en ging terug naar Indië. Ze schetst een beeld van het leven in Indië. Tijdelijk werkte de geïnterviewde als onderwijzeres.

1685.2 De geïnterviewde vertelt verder over haar ervaringen van het leven in Indië. Toen de oorlog in Nederlands-Indië uitbrak werd het gezin geïnterneerd. De geïnterviewde vertelt over haar kampervaringen. Na de bevrijding verbleef de geïnterviewde een tijd in Australië. Na de soevereiniteitsoverdracht verbleef de geïnterviewde te Medan, waar haar man geplaatst was. Ten slotte vertelt de geïnterviewde over het vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2an-9zde
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m522-fq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52158
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Sumatra; Molukken; Lawang; Batavia; Balige; Sibolga; Manokwari; Lahuan Batjan; Ternate; Makassar; Medan; Dobo; Java