Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 02 - Jasper Buijs

Interview met Jasper Buijs (geboren 1923), die bij het uitbreken van de oorlog op een scheepswerf in Scheveningen werkte. Bij de Duitse inval, toen de vliegtuigen overkwamen, ging het werk gewoon door. Kwam om aan de Arbeitsdienst te ontsnappen in 1943 als onderduiker in Drenthe terecht, in Emmen en Barger-Compascuum. Werkte daar op het land en stak turf. Werd opgepakt, maar wist te ontsnappen. Vervolgens nogmaals opgepakt en kwam via het Scholtenhuis in Groningen in Amersfoort terecht. Daar is hij circa zes weken gebleven. Wist door een adres in Duitsland op te geven te verhullen dat hij ondergedoken had gezeten. Werd uiteindelijk naar dat adres gestuurd en kwam in Schepsdorf terecht, waar hij als timmerman in een fabriekje moest werken dat vullingen voor brandbommen maakte. Kreeg verlof om naar huis te gaan, en keerde vervolgens niet meer uit Scheveningen terug. Bracht de rest van de oorlog ondergedoken in het Sperrgebiet door.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6r-q2f3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5qf1-0k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50477
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Buijs, Jasper (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Barger-Compascuum; Kamp Amersfoort; Scheveningen; Groningen; Emmen