Herinneringen aan Indië, interview met de heer Abuys

Mijnheer Abuys werd op 25 maart 1936 geboren in Soerabaja. Zijn familie behoorde tot de klasse van Indo-Europeanen en hij behoorde tot de vierde generatie die in Nederlands-Indië opgroeide.

Na de Japanse inval moest het gezin onderduiken. Vader Abuys was marinier bij het KNIL en liep hierdoor gevaar. Vanuit het onderduikadres gaf vader in het geheim onderwijs aan kinderen uit de buurt en in ruil daarvoor kreeg het gezin voedsel en andere goederen. Hoewel de meeste gezinsleden uit angst voor de Japanners binnenbleven, kon mijnheer Abuys naar buiten om te werken als broodbezorger.

In 1945 werd het gezin verraden en de laatste 9 oorlogsmaanden brachten ze door in het familiekamp Tjitja Lobak. Meneer Abuys heeft overwegend positieve kampherinneringen. Er was meestal voldoende voedsel en hij kon het kamp als geitenhoeder regelmatig verlaten.

Tijdens de Bersiap heeft het gezin, zowel in het kamp als na hun terugkeer in Bandoeng, gevreesd voor hun leven. In Bandoeng richtte vader Abuys opnieuw een school op, en het gezin maakte zowel de komst van de Gurkha’s als de politionele acties mee.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië repatriëerde het gezin in 1950 en ze werden in verschillende Nederlandse pensions opgevangen. Mijnheer Abuys besloot in Nederland militair te worden en is in de jaren zeventig uitgezonden naar Suriname.

Abuys (interviewer), G. Huyskens (av productie), R. Hoogendoorn (transcribeur), G. van der Meij (controleur), S. Brevé (annotator), L.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztp-78te
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-klv5-ye
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g3ai-wq
Related Identifier http://www.indischherinneringscentrum.nl
Related Identifier https://www.youtube.com/watch?v=XQDkLx6Ff8U
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155175
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Abuys, G.; Huyskens, R.; Hoogendoorn, G.; Meij, S. van der; Brevé, L.; IHC
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mov
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederlands-Indië; Soerabaja; Batavia; Bandoeng; Gunung Halu; Tjitja Lobak; Callantsoog; Zandvoort; Noordwijk aan Zee; Leiden; Kampen; Noordeinde; Suriname