Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 01 - de heer Brinksma

Interview met de heer Brinksma (1922), die als politieagent de wacht hield bij de doorgangspost naar de vesting Scheveningen, waar per dag zo'n twintig personen passeerden. Daaronder bevond zich ook zijn latere vrouw. Met de 'echte' Haagse politie, die geen al te goede reputatie had, had hij geen contact. Dook later in de oorlog, bang voor de toenemende verwarring, onder in de vesting Scheveningen, op een adres dat hij van zijn schoonouders kreeg. Tijdens de Hongerwinter is hij samen met zijn vrouw naar Sneek gevlucht, waar hij oorspronkelijk vandaan komt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3b-2anc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vrxa-jd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50275
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Brinksma, de heer (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Scheveningen; Den Haag; Sneek