Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1586

De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van Indië. Als kind werd zij tijdens de bezetting bij pleegouders ondergebracht om uit het gevaar te blijven. De geïnterviewde vertelt vervolgens over periode na 1947. Zij was toen scholier in Indië. Tot slot gaat de geïnterviewde in op de zoektocht naar haar pleegouders en hoe dit bemoeilijkt werd doordat haar ouders niet veel over de oorlog wilden vertellen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zzb-kuyd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wy39-u6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52742
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Zuid-Sumatra; West-Java; Soerabaja; Krawang; Batavia