Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 12 - Bep en Rie Buijs-den Dulk

Dubbelinterview met de tweelingzussen Bep en Rie Buijs-den Dulk (geboren 1924), die in de oorlog in het Scheveningse Sperrgebiet bleven wonen. Hun vader had een rederij en rokerij. Op haring vissen kon niet meer en de rederij kwam tot stilstand. De meeste inwoners vertrokken, de klinkers werden uit de straten gehaald. Hielpen in de loop van de tijd een onderduiker, die de Arbeitsdienst wilde ontlopen; woonde niet bij hen in huis, maar in een van de leegstaande panden.

Bep werkte in een kledingzaak, maar raakte haar baan kwijt toen de zaak dicht moest. Rie werkte in een naaiatelier, maar mocht dat niet meer van haar vader toen ze in Duitsland uniformen voor de Wehrmacht moest gaan maken. Als er een transport van V2's was, mocht je de straat niet op. Uitgebreid aan bod komen de Hongerwinter, kerkgang in de Badkapel en de bevrijding.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2c8-djnh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o7z5-me
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50520
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Buijs-den Dulk, Bep (geïnterviewde); Buijs-den Dulk, Rie (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Scheveningen; Den Haag