Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 41

Dubbelinterview met twee laagopgeleide Generaal-pardon Roma, vader (1947) en dochter (1977). Vader kwam in 1977 met de familie Romanov mee naar Nederland. Deze oudste dochter was toen een baby. Zij werd op haar dertiende van school gehaald, om het huishouden te doen. De andere kinderen deden wel voortgezet onderwijs, de jongste zelfs mbo-4.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqm-4xe4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q2-ds1g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237759
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Flevoland