Veteranen Instituut, IPNV, interview 889

Deze man wilde altijd al bij de Marine en zo geschiedde. Hij ging op verschillende uitzendingen, waaronder die in de Adriatische Zee ten tijde van de Balkanoorlog. Als commandant vond hij het zijn belangrijkste rol een positieve attitude te creëren onder de bemanning en dat de training aanvaard werd. Afgezien van het Lido II incident zijn er geen incidenten geweest. Hij is tevreden over hoe er tijdens dat incident gehandeld is. Achteraf gezien was deze uitzending niet veel anders dan anders. Ze hadden minder notie van de omvang van de oorlog, omdat die meer op land speelde dan op zee. Behoefte om zich te manifesteren als veteraan heeft hij niet.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsb-t5e7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vcyj-ad
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46920
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities