Veteranen Instituut, IPNV, interview 568

Deze Limburgse man werd ten tijde van de bevrijding tolk voor de Amerikanen. Toen de Amerikanen verder trokken, Duitsland in, meldde hij zich als Oorlogsvrijwilliger. Hij werd als vlieger in 1948 uitgezonden naar Nederlands Indië. Hij was onder de indruk van de schoonheid van de tropen. Door een verkeerde inschatting van zijn kant, werd hij een keer tien dagen vastgezet in een cel. Hij moest gevechtshandelingen vanuit de lucht uitvoeren tijdens de tweede politionele actie. Er zijn veel mannen van zijn lichting omgekomen tijdens het vliegen. Hij merkte dat hij verhardde en ook aan deze schokkende dingen wende. Hij voelde bewondering voor de arme boeren op Java, die ook slachtoffer waren van deze oorlog. Hij kijkt terug op zijn missie naar Indië als een rijke ervaring, net als andere ervaringen in zijn leven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmp-96c4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tkq1-bl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46860
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities