Veteranen Instituut, IPNV, interview 1132

Ten tijde van zijn militaire dienstplicht in 1939 koos deze man voor de Koninklijke Luchtmacht omdat hij altijd al een fascinatie voor vliegen had gehad. Hij werd boordschutter. Hij vloog als verkenner in de vijf dagen van oorlog in mei 1940 en zag in die dagen veel verwoesting in het land. In deze dagen kwam hij op land in een vuurgevecht terecht waarbij hij door twee kogels geraakt werd. Eenmaal hersteld van de schotwonden was de capitulatie een feit. Tijdens de oorlog werkte hij als docent op de MEAO. Hij voelt zich geen veteraan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xec-z27s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oldv-uk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46699
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities