Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1684

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1684.1 en 1684.2.

1684.1 De geïnterviewde vertelt eerst over zijn achtergrond en gaat daarbij in op zijn identiteit. De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide te Java en schetst een beeld van de vooroorlogse samenleving. Hij maakte de Japanse inval in Malang mee. Tijdens de bezetting probeerde hij wat geld te verdienen en ondertussen zijn school bij te houden. Na de capitulatie van Japan kwam hij in de gevangenis terecht waaruit hij uiteindelijk werd bevrijd door de Engelsen.

1684.2 De geïnterviewde vertelt over de periode nadat hij uit de gevangenis kwam. Hij vervolgde zijn school en ging studeren. Het was een zware tijd. Na 1958 werkte de geïnterviewde tijdelijk als arts, maar raakte als Indische Nederlander misplaatst in Indonesië. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn vertrek naar Nederland. Hij beschrijft hoe hij onderweg al met discriminatie te maken kreeg en hoe hij er hard voor moest werken om in Nederland een zelfde positie als in Indië te bereiken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xs8-nn69
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ln64-bv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52269
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Oost-Java