Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 33, Hendrik Leonard van Beek

De heer Hendrik Leonard van Beek vertelt dat hij tijdens de bezetting de ULO, en nadien de MTS in Dordrecht volgde. In 1943 ging hij als stagiair werken bij de gemeente Vlaardingen. Op een gegeven moment benaderde een vriend hem om samen met twee anderen naar Engeland te vluchten. Ze vertrokken onvoorbereid en op 30 november 1943 werden Van Beek en zijn vriend gearresteerd in Hendaye, vlakbij de Spaanse grens.

Na een paar dagen te zijn verhoord, werden ze drie dagen tewerkgesteld in een opleidingskamp voor SS-ers. Daarna werden ze overgebracht naar gevangenis Fort du Hâ in Bordeaux. Ze zaten met zes anderen in een cel. Half januari werden ze naar Compiègne vervoerd en vanaf daar na een paar dagen op transport gesteld naar Buchenwald.

Van Beek kwam in Buchenwald al snel in contact met de Geuzen. Deze zorgden ervoor dat hij in blok 49 terecht kwam en in goede arbeidscommando's, zoals de Bauleitung en Annahme. Hij vertelt uitgebreid over het reilen en zeilen in het kamp, zo ook over het bombardement.

Na de bevrijding reist hij na een week of zes terug naar Nederland, waar bij hem tbc werd geconstateerd. Na drie jaar kuren in Son en Zandvoort was hij weer genezen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9z-mzmn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ner0-f8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60714
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gordijn, M.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Vlaardingen (NIOD); Compiègne (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD); Frankrijk (NIOD); France (NIOD)