Kamp van Hoop en Wanhoop, Getuigen van Westerbork, 1939-1945, interview 09 - Louis de Wijze

Louis de Wijze werd in 1922 in Boxmeer geboren in een joods gezin. Zijn voorouders en ouders waren al vele jaren werkzaam in de vleeshandel. In Boxmeer was een kleine maar actieve joodse gemeenschap met een eigen sjoel. Vele joden zaten er in de vee- en vleeshandel. De familie De Wijze verhuisde begin jaren 30 naar Nijmegen vanwege de betere scholingsmogelijkheden voor de kinderen. In Nijmegen ging Louis naar de hbs en zoals zo vaak in de provincie waren de contacten tussen joden en niet-joden veelvuldig.

Op 2 oktober 1942 werd de familie De Wijze gearresteerd en naar Westerbork gestuurd. Louis kwam bij de ordonnansen, die briefjes van de Duitse commandant aan de Nederlandse kampinstanties moesten brengen.

Begin 1943 werden zijn ouders op transport gezet naar Auschwitz, een maand later hijzelf. Daar bleef hij tot de bevrijding van het kamp op 23 april 1945. Als enige van zijn familie overleefde hij het kamp. De Wijze bedacht het monument van de 102.000 stenen in kamp Westerbork, als verwijzing naar de omgekomen joden uit Nederland.
Hij overleed in 2009.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zh-mbxa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-78d-90d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41916
Provenance
Creator Willy Lindwer, AVA Productions BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format mov/h264
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Westerbork; Nijmegen; Auschwitz; Boxmeer