Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1585

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Hij gaat in op het onafhankelijk worden van Indonesië en hoe hij daar tegenover stond. Tijdens de Japanse bezetting kon hij buiten het kamp blijven en werken en studeren. De geïnterviewde vertelt over zijn vertrek naar Nederland en gaat in op zijn keuze om daar daar te blijven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xan-dqxz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-orcr-71
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52741
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Java; Buitenzorg; Batavia; Buitenzorg