Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 07 - Ank van der Ende-van der Wiel en Truus Thijsse

Het Scheveningse Sperrgebiet werd onder meer gebruikt voor het lanceren van V2-raketten. In dit dubbelinterview halen Ank van der Ende-van Der Wiel en Truus Thijsse herinneringen op, in het bijzonder aan de mislukte lancering op 23 maart 1945. Ook de ontruiming van Scheveningen, de Hongerwinter en de bevrijding komen aan de orde.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zje-mtsd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fmfj-e7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50405
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Ende-van Der Wiel, Ank van der (geïnterviewde); Thijsse, Truus (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Scheveningen; Den Haag