Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer

DOI

In this study we examined how the direction of arrival determination of meteor radar echoes behaved in collection of interferometric radar system. These methods are general and can be applied on any system, we chose five radar systems currently used to perform meteor studies. Specifically we examine when and if the direction of arrival is of ambiguous and with what probability it occurs as a function of signal to noise ratio. See the readme file for description of the content.

I denna studie var målet att kartlägga hur bestämningen av infallsvinklar för radar ekon från meteorer beter sig för några interferometriska radar system. Metoderna är generella och vi applicerade dem på fem olika system. Specifikt var vi intresserade av att klassificera när och om det fanns tvetydiga lösningar och vilken sannolikhet de hade att uppenbara sig baserat på signal brus förhållandet. See "readme.txt" filen för beskrivning av variabler och innehåll.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/hcdz-2j74
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=85e58d185e0333c79b0ba9cc8c9853115d96b4141814ac656f9fef490d77b02f
Provenance
Creator Kastinen, Daniel; Kero, Johan
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Geosciences; Meteorology; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Antarctica; Antarktis; Finland; Finland; Japan; Japan; Norway; Norge