Getuigen Verhalen, De Russenoorlog, opstand Georgische troepen op Texel, interview 02

Aad Jesse (76) woonde gedurende de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. Hij vertelt uitgebreid over zijn belevingen in Amsterdam en over de vakanties op Texel, ook tijdens de oorlog. Tijdens de hongerwinter eind 1944 werd hij als zogenaamd 'Amsterdammertje' overgebracht naar Texel om daar te kunnen overleven. Zo maakt hij ook de Georgische opstand mee. Hiertoe gedwongen door Duitse soldaten ziet hij de executie van een Georgische opstandeling. Deze gebeurtenis verandert zijn leven, hij ziet letterlijk het licht en begint te geloven in God en wordt overtuigd pacifist.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkg-6ntv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d3x-n5r
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q4g-tsj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41730
Provenance
Creator Stichting Traktor ©; Arnold van Bruggen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Eefje Blankevoort; Laura Obdeijn
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Quicktime (mov) 1920x1080 pix, 48 khz / MW Word .doc
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Texel; Nederland; Netherlands; Noord-Holland