Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 20

Interview met een laagopgeleide Roma vrouw (1983). Vanaf haar vijftiende heeft ze vijftien jaar in de UK gewoond. Haar Roma echtgenoot,die ze in de UK leerde kennen, wilde uit heimwee terug. Hij is marktkoopman. Haar twee kinderen zitten met een taalachterstand op school, maar krijgen ondersteuning vanuit een ngo. Zelf kan ze geen werk vinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6n-t3c4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2m-y0r8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237727
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Moravskoslezský kraj