Pre-COOL tweejarigencohort zesde meting

De bestanden betreffen de verzamelde data van de zesde meting van het tweejarigencohort van het cohortonderzoek ‘jonge kind’, het pre-COOL-cohortonderzoek. Het pre-COOL-cohortonderzoek is in 2009 gestart met als doel zicht te krijgen op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag wat de effecten zijn van kinderopvang, peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie (vve) op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Het pre-COOL onderzoek sluit aan op het Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen 5-18 jarigen, afgekort COOL5-18. In het pre-COOL-onderzoek worden twee cohorten kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbanen: een vierjarigen en tweejarigencohort. Deze data betreffen het tweejarigencohort: de zesde meting op 8-jarige leeftijd (groep 5). Het pre-COOL-onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in opdracht van NRO.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xve-kcyf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gy-uzee
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:265945
Provenance
Creator Veen, I van der ORCID logo
Publisher Kohnstamm Instituut
Contributor Veen, A. M.; Binsbergen, M. H. van; dr. M. H. van Binsbergen (Kohnstamm Instituut)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .spss; .dat; .sav
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences