Veteranen Instituut, IPNV, interview 1151

Het lange tweede interview met deze man gaat over de val van de enclave Srebenica en de gevolgen voor hem persoonlijk. De oplopende spanning en dreiging en de uiteindelijke val maken diepe indruk op hem. Pas na terugkeer in Nederland beseft hij wat er gebeurd is en krijgt hij steeds meer inzicht in de situatie. Hoewel hij hulp zoekt, voldoet deze niet voor hem en belandt hij in een neerwaartse spiraal. Hij krabbelt nu voorzichtig weer op en is veel bezig met de re√ľnievereniging Dutchbat III en met het vertellen van zijn verhaal.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xux-kqbq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gz61-ef
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46710
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities