Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 15 - Job Knoester

Interview met Job Knoester (geboren 1928). Moesten weg uit hun huis in Scheveningen en kwamen in de Van Boetzelaerlaan terecht, nog steeds in het Sperrgebiet. Zijn vader was brandweerman bij de luchtbescherming. Vertelt over het weghalen van hout uit leegstaande woningen. Werkte eerst in de vis: het fileren werd thuis gedaan, waarbij ze erin slaagden vis achter te houden, totdat de Duitsers erachter kwamen. Toen dat ophield, heeft hij op een treintje gereden wat zand en grind voor de bunkerbouw naar de duinen bij Duindorp vervoerde. Na een paar weken verruilde hij dat voor werk bij een groenteboer, die ook aan de centrale keuken leverde. Daarvoor moesten ze ook naar de veiling. Onder politiebegeleiding keerden ze volgeladen terug. De politie liet altijd een tasje voor zichzelf vullen. Werden ondanks escorte wel overvallen.

Van de bevrijding herinnert hij zich hoe ze de huizen binnengingen waar Duitsers hadden gewoond en hoe ze er zoveel mogelijk spullen uit meenamen. Dat hield op toen de Engelsen erin trokken. Zijn moeder deed de was voor Engelsen, in ruil voor sigaretten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zs4-tgy6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-59d2-6v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50479
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Knoester, Job (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Scheveningen; Den Haag