Groningen in Oorlogstijd, interview 05

Jan Buitkamp vertelt over het kamp Trimunt, waar hij als jongen van 12 jaar in de buurt woonde, en over de zestien buurtbewoners die werden geëxecuteerd door de Duitsers als reactie op de april-mei melkstaking.

00:04:01 Informatie-bijeenkomst NSB en landbouw

00:09:40 Duitsers in Marum en Trimunt (kamp)

00:13:17 Duitsers lopen rond met kaarten, die ze in de voorgaande twee jaren hebben gemaakt

00:16:34 Radarstellingen halen Engelse bommenwerpers neer/neergehaalde parachutisten

00:23:10 April-meistaking; meningsverschil met Truus de Witte

00:27:20 Soldaten komen langs boerderij Hartholt en pakken mannen op, die zich schuldig maken aan samenscholing

00:31:55 Andries Sikkinga doodgeschoten; tijden van de gebeurtenissen.

00:36:59 Mechels meldt de zaak op het gemeentehuis Marum

00:38:10 Reactie van het dorp en JB op de gebeurtenissen; onduidelijkheid over het lot van de zestien mannen.

00:43:30 Bevrijding van Marum; ophalen van NSB'ers; vader loopt wacht in kamp Nuis.

00:48:06 Rechtszaak tegen Mechels in Groningen, 1949.

00:51:26 Duitse medestudent theologie van Foppe de Jong: reputatie van Mechels in Duitsland en Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xx7-rcym
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jyc-hf5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41842
Provenance
Creator Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Monique Brinks, interviewster
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; transcriptie: word; verklaring: jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Trimunt; De Haar; Marum; Groningen