Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1591

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1591.1 en 1591.2.

1591.1 De geïnterviewde vertrok in 1946 als burger naar Indië, West-Java, om daar als stafmedewerker voor de Javasche Bank te werken.De geïnterviewde schetst een beeld van zijn werkzaamheden en daarbij van de financiële en politieke situatie.

1591.2 De geïnterviewde vertelt over zijn agentschap in Soerabaja.Voor de soevereiniteitsoverdracht vond er een golf van plundering en misdaad plaats. Hij vertelt over een bankoverval op de Javasche Bank door Nederlanders. De geïnterviewde vertelt vervolgens over de nationalisatie en schetst een beeld van zijn ervaringen van Indië tot aan zijn vertrek in 1957.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26d-cj6q
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-arb2-br
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51284
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Batavia; Soerabaja; Djakarta