Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 18, Gérard van Latum

De heer Gérard van Latum vertelt dat hij tijdens de bezetting diverse baantjes heeft gehad. Vanwege de arbeidsinzet werd hij tewerkgesteld in een fabriek in Dantzig. Tijdens een verlof keerde hij niet meer terug en dook hij onder bij zijn grootouders in Bergen op Zoom. In een café werd hij door een kennis benaderd om onderduikers en joden te begeleiden naar Antwerpen. Dit deed hij diverse keren totdat hij werd opgepakt. Hij werd verhoord en naar kamp Amersfoort overgebracht. Daar verbleef hij een jaar en werd vervolgens op transport gesteld naar Buchenwald.

In Buchenwald werkte hij aanvankelijk in de Gustloff-Werke. Toen hij op sabotage werd betrapt, werd hij voor bijna twee weken in de bunker opgesloten. Nadien werkte hij in het Baukommando en in kwikmijnen. De laatste vier maanden werkte hij voor een SS-er aan een motor met zijspan. Na de bevrijding stal hij samen met drie anderen diens auto en reed hij terug naar Nederland.

Al snel vond hij werk. Hij had het nadien behoorlijk moeilijk met zijn kampverleden. Na zeventien jaar besloot hij dit hoofdstuk van zijn leven af te sluiten. Toch komt het soms nog wel eens naar boven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxa-w48y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e1si-wv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60684
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Dantzig (NIOD); Antwerpen (NIOD); Bergen op Zoom (NIOD); Amersfoort (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD); België (NIOD); Belgium (NIOD)