Veteranen Instituut, IPNV, interview 907

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Na zijn dienstplicht bleef de geïnterviewde bij Defensie en werd technisch specialist. Hij vertelt over zijn aankomst in Busovaca en beschrijft de oorlogssituatie daar. De geïnterviewde hoorde bij de genie en hielp het kamp opbouwen. De geïnterviewde gaat in op de onderlinge verhoudingen tussen de chauffeurs en de genisten. De geïnterviewde gaat in op de spanningen en de strijdende groepen. De beschietingen waren bedreigend. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland, het aanpassen en zijn vertrek bij Defensie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xdw-ny4t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7sk-iev
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42354
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Nederland; Busovaca