Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 57

Interview met een sociaal werkster die vanuit de gemeente de hulpverlening aan arme Roma tot taak heeft. De geluidsopname van dit gesprek maakt onderdeel uit van interview 08.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ce-e85z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sx-ov06
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237765
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Karviná