Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1711

De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond. Hij groeide op in Indië. Hij zat in de derde klas van de kweekschool in Batavia toen de oorlog uitbrak. De geïnterviewde kwam als KNIL-militair op Billiton en heeft drie en een half jaar in krijgsgevangenschap gezeten. In Billiton was hij betrokken bij de opzet van een school. De geïnterviewde vertrok in 1948 naar Nederland. De geïnterviewde vertelt ten slotte over zijn latere terugkeer en reflecteert op zijn keuzes.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3x-92wh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k3wd-g5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52535
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; West-Java; Billiton; Krowe; Batavia; Bandoeng; Singapore