Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1707

De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond en beschrijft hoe hij opgroeide in Indië. In de jaren '30 verhuisde het gezin naar Nederland. Tijdens de Japanse bezetting verbleven alleen de ouders van de geïnterviewde in Indië. Hij vertelt over hun ervaringen. Tijdens de bersiapperiode verloor hij zijn vader. Vanuit Nederland werkte de geïnterviewde na die tijd voor de Javasche Bank. Voor zijn functie verbleef hij meerdere keren als burger in Indië. De geïnterviewde schetst een beeld van de gang van zaken en gaat in op de nationalisatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28k-ggad
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-utej-07
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52406
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Midden-Java; Jakarta