Veteranen Instituut, IPNV, interview 1373

Na een opleiding tot timmerman koos hij als dienstplichtige voor het Korps Mariniers. Na een minimale briefing aangewezen voor dienst in Nieuw-Guinea. In plaats van infanteristenwerk moest hij hier timmermanswerk uitvoeren. Hij vertelt uitgebreid over dienst in Nieuw-Guinea en over zijn contacten met de lokale bevolking. Liefdesrelaties waren gecompliceerd, maar een buurtgenoot lukte het om zijn Papoea-geliefde naar Nederland te halen en te trouwen. Hij vertelt over zijn veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbn-ct2u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ulkm-io
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46823
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities