Veteranen Instituut, IPNV, interview 1324

Deze hoogbejaarde Indisch-Nederlandse veteraan vertelt in een levendig betoog van bijna drie uur over zijn diensttijd bij de KNIL en zijn krijgsgevangenschap in Japan. Begin 1942 kwam hij op als dienstplichtig milicien soldaat bij de genie in Tjimahi. Een ontsnappingspoging naar Australië mislukte en hij werd in maart 1942 krijgsgevangen genomen. Hij werd daarop tewerkgesteld in Japan, in een houtzagerij en in een ijzerertsmijn in Ohasi. Het regime van de Japanse bewakers was relatief menselijk. De dag voor de Japanse capitulatie vond een ernstig mijnongeluk plaats. In 1948 repatrieerde hij naar Nederland en werkte vanaf 1951 bij de luchtmacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2c4-zxv9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zdvs-zm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46797
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities