Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 28

Interview met een hoogopgeleide Sinti vrouw (1961). Na de lagere school is zij gestopt met school, maar op oudere leeftijd pakte ze een mbo-studie op. Speelde een belangrijke rol in een voormalige zelforganisatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zv4-dhbg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p4-g315
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237776
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Noord-Brabant